Wilt u een digitale handleiding schrijven?

Het schrijven van een digitale handleiding is voor veel mensen iets waar zij bepaald tegenop zien. Het is veel werk en de digitale handleiding moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Vaak zijn ook vertalingen nodig. U kunt het schrijven van uw handleidingen, ook de digitale handleiding, uit handen geven aan Manualise.digitale handleiding

Het schrijven van een digitale handleiding gebeurt aan de hand van de volgende 5 stappen:

  • Doelgroep bepaling
  • Het schrijven van de inhoudsopgave van de digitale handleiding
  • Het verzamelen van alle benodigde productinformatie
  • Het schrijven van de teksten voor de digitale handleiding
  • Uitgeven van de digitale handleiding.

Het antwoord op de vraag hoe schrijf je een digitale handleiding hangt af van meerdere factoren zoals de beoogde doelgroep en het al dan niet verplicht zijn van het meezenden van een handleiding met het product. Vaak kan worden volstaan met het meezenden van een quick start guide en daarnaast online publicatie van een uitgebreide digitale handleiding.

Manualise voor uw digitale handleiding

Graag schrijft Manualise voor u de handleiding bij uw product. Onze keus uit handleidingen is divers: een gebruikershandleiding, een montagehandleiding, quick start guide of digitale handleiding. Vaak zal worden gekozen voor een combinatie van onze producten.

Wij bieden daarnaast nog tal van andere diensten aan zoals een wet- en regelgeving check voor uw product en/of een gebruikersonderzoek. Daarnaast verzorgen wij vertalingen van uw handleiding, ook voor uw digitale handleiding. Het is verplicht een handleiding mee te sturen in de taal van het land waar het product wordt verkocht. Soms volstaat meezenden van een guide start guide in de benodigde taal en een digitale handleiding in het Engels en/of andere talen. Manualise adviseert u graag over de mogelijkheden en verplichtingen van uw product. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De voordelen van een digitale handleiding zijn divers: u bespaart op kosten van drukwerk en verzendkosten, het is beter voor het milieu en een digitale handleiding past beter in het huidige tijdsbeeld.